Gi bakstreverske miljøpolitikere et spark bak

Spark bak: «Gi bakstreverske og tvetydige energi- og miljøpolitikere et spark bak – stem grønt», oppfordrer innsender Freddy Andersen.

Spark bak: «Gi bakstreverske og tvetydige energi- og miljøpolitikere et spark bak – stem grønt», oppfordrer innsender Freddy Andersen.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerHøyres program om energi- og miljøpolitikk inneholder vesentlige motsetninger: Man ønsker på den ene siden «å skape grønn vekst som er bærekraftig og lønnsom, som reduserer klimagassutslipp …», videre at «Norge skal bidra aktivt i det grønne skiftet gjennom å erstatte fossile energikilder med fornybare».

Et løgnaktig middel

Høyre vil «fase ut all fossil energi i bygg- og fjernvarmesektoren innen 2020» og «jobbe for at alle nye kjøretøyer er null- eller lavutslippskjøretøyer etter 2025». Disse punktene er tatt inn for å tekkes blå velgere med en grønn samvittighet, og for å hindre et større frafall av slike velgere til Venstre og kanskje MDG.

Samtidig vil man «konsekvensutrede Nordland VI og VII og Troms II», dvs. utrede områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja – for videre olje- og gassproduksjon. Dette punktet er tatt inn for å tekkes oljeindustrien, finansbransjen og tradisjonelle høyrevelgere, og er et løgnaktig middel brukt i politikken for fremtidig sysselsetting og økonomisk vekst.

Fremtredende høyrepolitikere har generelt vært dyktige til å underkommunisere begge budskapene, på bekostning av sin skole- og helsepolitikk. Det er et taktisk riktig valg, for å ikke miste velgere til Frp og kanskje til Ap. Ingen av de partiene har heller noen samlet energi- og miljøpolitikk verdt mange hurrarop. Frps miljøpolitikk er – hvis den blir tatt i bruk rundt om på kloden – sannsynligvis direkte dødelig på lengre sikt.

Ikke noe vesentlig bidrag

Noen fakta hentet fra nettsidene til Statistisk sentralbyrå: 2,6 millioner mennesker er i arbeid i Norge. Av de 2,6 millioner sysselsatte jobber 60.000 direkte inn mot utvinning av olje og gass. Det er under 2,5 prosent av alle sysselsatte. Med andre ord: olje- og gassindustrien gir heller ikke i dag noe vesentlig bidrag til den totale sysselsettingen i Norge. I tillegg anslås at 120.000 mennesker indirekte jobber inn mot denne industrien med levering av varer og tjenester innen varehandel, IKT-tjenester, utleie av arbeidskraft og maskiner, hotell- og restauranttjenester og juridiske og regnskapsmessige tjenester. Dette er tjenester som naturlig vil flyttes over til andre bransjer når disse vokser på bekostning av olje- og gassindustrien.

Oljebransjen har siden 1970-tallet utvilsomt gitt betydelige inntekter til AS Norge. Men i et betydelig lengre perspektiv vil dette avta med redusert oljepris, grunnet lavere behov og mindre etterspørsel. F.eks. tyder mye på at andelen elektriske biler og busser i byer og tettbygde områder rundt om i verden vil øke betraktelig i årene som kommer.

Et spark bak

På 20–40 års sikt bør vi styre mot en fullstendig avvikling av olje- og gassindustrien og heller importere det vi trenger av olje fra andre oljeproduserende land. Vi vil fortsatt trenge olje, som drivstoff til f.eks. fly, tankbiler, militære kjøretøyer, veteranbiler osv.

Men «det grønne skiftet» er allerede kommet lenger enn det bakstreverske, toneangivende politikere i de største partiene vil innse. Politikere burde være forpliktet til å tenke helhetlig og langsiktig, og ha mer enn et avgrenset tema på agendaen av gangen. Ikke minst innenfor energi- og miljøpolitikk er det viktig. Isteden synes jeg vi opplever alvorlig manglende evner i den retningen, særlig blant fremtredende høyrefolk. Det hjelper bare litt med gode skoler for barna våre hvis den verden de skal leve i om 30 år, i 2018 kunstig konstrueres til å være «avhengig av olje og gass».

Gi bakstreverske og tvetydige energi- og miljøpolitikere et spark bak – og stem grønt! Velger du Venstre, sier du samtidig ja til flere andre gode saker også. Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags