Togoptimist: Nils Aage Jegstad er Høyres lavmælte jernbanepolitiske talsmann. Vestby-bonden tror på bedre tider for pendlerne syd for Ski. – Jeg tror det er mulig å utvide med flere avganger utenom rushtiden, og på lengre sikt vil Mossetoget få flere avganger også i rushtiden.  BEGGE FOTO: Kari Kløvstad

Jegstad: – Jeg må hvert valg over en liten terskel, og første døra er verst

Toget stopper på Ås stasjon og folk renner av. Midt i flokken kommer Nils Aage Jegstad (66), jernbanepolitisk talsmann for Høyre på Stortinget. Han har tro på et enda bedre togtilbud i fremtiden.
Av
Publisert