Valget og klimakrisen

Av
DEL

MeningerDe grønnes framgang i valget, - og at det til slutt gikk som det gikk her i Nordre Follo, er gledelig. Det som ikke er gledelig, er at valgresultatet over hele landet viser at de eldre (40+), spesielt menn, er langt mindre tilbøyelige til å stemme på partier som setter klimakrisen øverst på dagsorden enn de unge.

Klimaforskningen viser at over halvparten av karbonet som er sluppet ut i atmosfæren gjennom brenning av fossil energi, er kommet dit i løpet av de siste 30 år. Det betyr at den generasjon som har størst ansvar for klimakrisen, synes å være minst villig til å gjøre noe drastisk for å redde livsgrunnlaget for våre barnebarn og generasjonene etter dem.

Jeg tror nok mange ikke er klar over, eller ikke tar inn over seg hvor ille det er,- og det fins mange klimafornektere/-skeptikere. Til de siste vil jeg si: Bevisbyrden ligger hos dere. For hvis dere fortsatt lykkes i å stemme fram partier og politikere som ikke setter klimakrisen øverst på dagsordenen, og dere tar feil, er det fatalt for våre etterkommere. Derimot, om vi som tar klimaforskerne på alvor skulle ta feil, er ingen skade skjedd. For ingen kan vel være uenig i at det uansett er et gode for planeten vår at vi rydder opp i all den forurensning vi mennesker har forårsaket.

Men klimaforskerne tar ikke feil i hovedsak, det har vi jo lenge hatt klare bevis på. Det er selvfølgelig en viss usikkerhet omkring klimaforskningen, men denne usikkerheten kan gå begge veier: Det kan gå bedre enn hva det store flertall av forskerne sier om utviklingen framover, men det synes mer sannsynlig at det går verre. Og hva sier de? Jo, at det er altfor sent å snakke om en oppvarming på 1,5 grader,- som for øvrig er ille nok. Den muligheten er for lengst forbi. Hvis ikke verdens ledere gjør noe drastisk straks,- som i det minste å oppfylle sine løfter fra Parisavtalen i 2015, - som 4 år etterpå ikke er tilfelle noe sted,- vil oppvarmingen være over 3 grader innen 2100. Ja, verre enn det: I den siste rapporten fra FN`s klimapanel sies det at selv om alle nasjoner iverksetter sine løfter straks (hvor sannsynlig er det, med ledere som Trump og hans likesinnede?), vil kloden vår antakelig få en oppvarming på 3,2 grader innen 2100. Det betyr en livssituasjon for våre etterkommere som jeg helst ikke vil tenke på.

Geniet Albert Einstein sa en gang før krigen at han kunne tenke seg to ting som er uendelige. Det ene er universet, sa han, og det andre er menneskenes dårskap. Han føyde til at han var usikker på det første. Alt tyder på at han hadde rett på det andre.

Harald Westhagen, pensjonist og bestefar

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags