Fram til i år har elever i Follo kunnet søke seg til den videregående skolen de ønsker i Follo. Det har fungert godt og har sikret elevene valgfrihet samtidig som man har ivaretatt at elever ikke får for lang reisevei. Venstre ønsker at vi fortsatt skal ha et slikt opptakssystem til videregående skole, og regjeringen har foreslått nasjonale føringer for å sikre det.

Østlandets blad har gjennom en rekke artikler prisverdig satt søkelyset på konsekvensene av det rødgrønne fylkesrådet i Viken sitt nye «nærskoleprinsipp» for opptak til videregående skole som trådte i kraft dette skoleåret. Fylkesråd for utdanning i Viken, Siv Henriette Jacobsen (Ap) sine uttalelser til ØB om at med det nye nærskoleprinsippet får flere elever førstevalget sitt innfridd fremstår lettere absurd: Elevene har jo ikke valgt, de har fått plass på den nærmeste videregående skolen basert på foreldrenes bosted. Og der det ikke er samsvar mellom elevplasser og antall elever som har en skole som sin nærskole, noe vi har sett flere eksempler på i Follo, ikke minst på Roald Amundsen videregående skole, har man altså i realiteten allikevel fått et karakterbasert opptak- bare uten at elevene har noen valgmuligheter.

Venstre synes ikke det er fylkespolitikere som er bør velge hvilken skole en 16-åring eller 17-åring skal gå på. Vi mener ungdom bør få frihet og mulighet til å ta et av de viktigste valgene i livet sitt selv. Da bør vi ha et opptakssystem til videregående skole som gir reelle valgmuligheter for elevene. De fleste ungdommer ønsker å gå på den nærmeste skolen, men for mange er det viktig å ha muligheten til å velge noen annet: Det kan være mange grunner til at unge mennesker ønsker å gå på en annen skole enn den som tilfeldigvis ligger nærmest der foreldrene deres har valgt å bosette seg. Det kan være at det tilbudet man ønsker bare finnes et stykke unna, det kan være man ønsker seg et nytt miljø på videregående, eller det kan være at man vil jobbe hardt for å få gode nok karakterer til å komme inn på en skole med spesielt gode resultater.

Ingen opptakssystemer til videregående skole er perfekte, men i valget mellom uperfekte løsninger vil Venstre sikre elevene reelle valgmuligheter. Det står på spill i dette stortingsvalget. Godt valg!