Gå til sidens hovedinnhold

I denne veien skal de drive med gravearbeid ut mai

Artikkelen er over 4 år gammel

OPPEGÅRD: I hele vinter har det vært lysregulering på Myrvollsletta på Skiveien. Arbeidene kommer til å fortsette frem til slutten av mai.

Virksomhet UTE opplyser at de etablerer ny avløpsledning, bygger ny avløpspumpestasjon og rehabiliterer eksisterende vannkummer på strekningen mellom Haukeliveien og Jerpeleina.

Dette både fordi avløpsnettet er modent for utskifting og for å øke kapasiteten i forbindelse med store utbyggingsprosjekter ved Myrvoll stasjon.

Bedrer vannforsyningen

Oppegård kommune er opptatt av å forhindre og redusere utslipp av kloakk til bekker, vassdrag og vann – spesielt med tanke på Kolbotnvannet og Gjersjøen. Dessuten vil de forebygge svikt i vannforsyningen og sikre brannvannskapasiteten. I anleggsperioden må beboere på strekningen kjøre på gangveien for å komme ut på Skiveien.

Veiarbeid for "Hengende hage"

Det drives også langvarig veiarbeid i Kolbotn.

Det er i forbindelse med den store boligutbyggingen i Ormerudveien, også kalt "Hengende hage", at systemet for vann og avløp skal fornyes. Dessuten skal hele veien heves i forhold til terrenget etter utbygging, svingen skal bli slakere, og på den ene siden av veien blir det ny gang og sykkelvei.

Først i oktober måned skal prosjektet være ferdig.

Kommentarer til denne saken