Vannlekkasje på Sneisletta torsdag morgen

Etter noen timers leting utover formiddagen skal kommunen ha lokalisert lekkasjen.