OSLO: Førstkommende onsdag, den 19. juni, skal Bane Nor gjennomføre en beredskapsøvelse ved nye Follobanens tunnelmunning i området Oslo S/Mosseveien/Grønlia-krysset, hvor også nødetatene deltar.

LES OGSÅ: Nå demonteres tungvekterne Anna og Magda – 4800 tonn stål skal returneres til Tyskland

Øvelsen skjer i timene før klokken 12, og hensikten er å teste og styrke Bane Nor/Follobanens beredskap. Det skal særlig legges vekt på å sjekke at håndteringen av en eventuell brann, ventilasjon og evekuering fungerer slik som det skal. Tidspunktet er valgt fordi Follobanens lange tunnel mellom Ski/Kvakestad og Oslo S nå er boret ferdig, samt at en ny ventilasjonsløsning er montert og klar for testing. I de kommende månedene skal det monteres strøm, skinner, tele, jernbaneteknikk og signalanlegg.

Ifølge en pressemelding fra Bane Nor vil beredskapsøvelsen omfatte røyk fra røykmaskiner, varsling, evakuering og redning fra tunnel, og øvelsesområdet ved Oslo S ligger tett på både Mosseveien og Østfoldbanen.

– Røykutviklingen kan hemme trafikken og bli synlig fra områder i nærheten. Røyken er ikke skadelig og forsvinner i løpet av kort tid. Trafikkvakter deltar i øvelsen, opplyser Bane Nor.

LES OGSÅ: Bane NOR utsetter ferdigstillelsen av Ski nye stasjon – igjen: – Tog til og fra Ski vil gå som før fra dagens plattformer frem til sommeren 2020

Fakta Follobaneprosjektet

  • Tilrettelegger for halvert reisetiden Oslo-Ski (fra 22 til 11 min.) og dobbelt så stor togkapasitet Oslo-Ski (lokaltog på Østfoldbanen)
  • 22 km nytt dobbeltspor (tot. 64 km nye spor)
  • Omfatter bygging av nye Ski stasjon, omfattende arbeid på Oslo S, omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon
  • Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km)
  • Første norske, lange jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp
  • Designes for hastighet opptil 250 km/t
  • Planlagt ferdig i desember 2022
  • Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid
  • Innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo