Ved en feil ble utlysningen 100 millioner for høy – Hadeland maskindrift vant storkontrakt i Nordre Follo, selv om de ikke var billigst

Av

Sju entreprenører meldte sin interesse, men det er Hadeland maskindrift som får utføre asfaltarbeider i nye Nordre Follo kommune. Summen er imidlertid langt lavere enn den som opprinnelig ble lyst ut.