Veidrift AS på Langhus måtte ta et betydelig tap etter at Statens vegvesen avsluttet to kontrakter – bare i Follo mistet de over 100 mill. da kontrakten ble hevet

Regnskapstallene for 2018 viser i all tydelighet alvorlighetsgraden når store kontrakter termineres. I 2017 var overskuddet til Veidrift AS 22 mill. før skatt - i 2018 var overskuddet snudd til hele 85 mill. i tap.