Konduktørveien, Kneika eller Radka Toneffs vei? Dette er forslagene til nye veinavn i Nordre Follo

Administrasjonen har kommet med forslagene til de 32 veiene i Ski og Oppegård som må ha nytt navn innen kommunesammenslåingen er et faktum ved nyttår.