Veivesenet bruker koronatilskudd fra Staten til å utbedre veimerking, rekkverk og støyskjermer langs hovedveiene også i Follo

Statens vegvesen har fått 600 millioner kroner til strakstiltak som skal sysselsette ansatte i bygg- og anleggsbransjen. 187 millioner skal brukes i region øst, det vil si Oslo, Viken og Innlandet.