Gå til sidens hovedinnhold

Veivesenet godtar ikke at den mest forurensende alunskiferen må vekk fra Taraldrud. Det koster for mye

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har pålagt Statens vegvesen å legge frem en tiltaksplan for opprydding av alunskiferen på Taraldrud innen 15. desember. Nå har veivesenet bedt om at fristen utsettes til neste sommer. Samtidig varsler veivesenet at de motsetter seg kravet om at massene fra områder der det er påvist syredannende svartskifer, må fjernes og kjøres til godkjent mottak.

For abonnenter