Veivesenet ventet på vogntoget som hadde fylt ulovlig diesel. Da stakk sjåføren av fra kontrollen