Veivesenet vil ha bom på Langhusveien dersom mange kjører gjennom Ski sentrum for å unngå bompenger på nye E18

I september og oktober skal Nordre Follo og Ås kommuner og Viken fylkeskommune ta stilling til hvor bommene skal stå og hva takstene skal være i forbindelse med nye E18 gjennom Follo. Statens vegvesen foreslår nå et bomsnitt mellom Holstad og Nygård i tillegg til bomsnitt i hver ende. Bom er helt nødvendig for å stoppe snikkjøring over Vinterbro næringspark. Og dersom trafikkveksten gjennom Ski sentrum øker mye som følge av bommene på E18, kan det komme bom på fylkesvei 152 mellom Ski og Langhus.