Vekterstreiken får liten betydning for Follo

Av de over 800 vekterne som nå er tatt ut i streik, er det en liten andel som har tilknytning til Follo. Ved Ski storsenter, lover de at ingen vil merke at enkelte vektere er borte.