Vellykket årsmøte i aktiv pensjonistforening på Langhus

AKTIV FORENING: Forran fra venstre Unni Karikoski, Frank Andresen,Solveig Tveter.  Bak: Kari Dalmo, og Bjørg Norderhaug.

AKTIV FORENING: Forran fra venstre Unni Karikoski, Frank Andresen,Solveig Tveter.  Bak: Kari Dalmo, og Bjørg Norderhaug. Foto:

Av

Foreningen hadde 341 registrerte medlemmer pr. 31/12 2019, som er 12 fler en ett år tidligere..

DEL

LANGHUS: Pensjonistforeningen 60 Pluss Langhus holdt sitt årsmøte 13 februar iLanghuset under ledelse av Odd Borgenholt som dirigent for 101 fremmøttemedlemmer.

Foreningen hadde 341 registrerte medlemmer pr. 31/12 2019, som er 12 fler en ett år tidligere. I løpet av 2019 er det avholdt 11 styremøter og 11medlemsmøter.

Mye har skjedd

Det har vært dagstur til Mammuthuset Hamar og Maihaugen,Lillehammer. Oktoberfest på Oset Høyfjellshotel og dagstur til Charlottenberg.

Foreningen har også hatt to teaterturer i løpet av året. Imai rundet foreningen 40 år, noe som ble behørig feiret med enjubileumsfest i Losjelokalene på Gamle KontraSkauturer rundt omkring i Follodistriktet og i Østmarka, arrangeres iforeningens regi, fra april til oktober, og hver mandag året igjennom,spaserturer fra Langhus Senter.

Nye aktiviteter er Bowls i Langhuset's storesal annenhver mandag. Petanque spilles ute annenhver mandag isommerhalvåret, og sjakk hver torsdag kl. 13.00 i Langhus bo- og servicesenter.

Glimrende jobb

.Valgkomiteen hadde som vanlig gjort en glimrende jobb, og til sammen 53 vervble besatt, til styre og de forskjellige komiteer. Styret består etterårsmøte av: Solveig Tveter, leder, Frank Andresen, nestleder, UnniKarikoski, kasserer, Bjørg Norderhaug, styremedlem, Kari Dalmo, NilsAnthonisen og Tor Magne Karlsen ble valgt til varamedlemmer.

Anthonisen og Karlsen var ikke tilstede ved fotograferingen.

Artikkeltags