Venstre, til å stole på både for frivillige og miljøet

SVARER BIRGER LØVLAND: Nylig gikk lege Birger Løvland ut og mente Venstre ikke var et miljøparti. Nå svarer ordførerkandidat i partiet, Camilla Hille, på innlegget.

SVARER BIRGER LØVLAND: Nylig gikk lege Birger Løvland ut og mente Venstre ikke var et miljøparti. Nå svarer ordførerkandidat i partiet, Camilla Hille, på innlegget. Foto:

Av

Camilla Hille svarer Birger Løvland. Enig eller uenig? Skriv ditt innlegg i skriverommet på oblad.no/debatt

DEL

MeningerLøvland gir seg ikke i sitt skyts mot Venstre og meg som person for et vedtak alle har stilt seg bak gjennom mange år. Det er leit at en enkeltperson blir utsatt for personangrep i sosiale medier og må stå alene til ansvar. Det oppleves selvsagt urettferdig. For å få gjennom noe som helst, må man ha et flertall for en sak. Saken om motocrossbane ble til og med avgjort før jeg ble lokalpolitiker.

Venstre er det partiet som har løftet frem flest lokale miljøsaker de siste 25 årene i begge kommunestyrer (Ski og Oppegård). At Løvland påstår at Venstre ikke er et miljøparti fordi vi, og de politiske partiene, inkludert miljøpartier MDG og SV, vil stå på vedtaket fra 2009 og bygge motocrossbane på pukk og stein, inn mellom E6 og Assurdiagonalen, faller på sin egen urimelighet.

Eksempler på saker Venstre har løftet frem; avrenning av granulater fra fotballbanene og sørget for at det er stoppet, Venstre fikk gjennom vedtak i 2012 om utfasing av veisalt ila. 2015 etter et innbyggerinitiativ. Venstre har sørget for et flertall for Nasjonalpark Østmarka, Venstre har tatt opp forurensning av drikkevannskilden til Oppegård, fra alunskiferdeponiet, Venstre vil verne Slorene, fjerne svartelistede arter, bevare Svartskog, etablere kyststi og beholde grønne lunger i folks nærmiljø som f.eks. Generasjonsparken. Vi har sørget for bedre klima- og miljøplaner, el-sykkelordninger og el-bil parkeringer. Vi har arbeidet for å redusere antallet uønskede arter for å sikre de truede artene. Dette er bare et lite knippe aktuelle saker med Venstre i spissen.

Venstre vil ikke ødelegge natur, når vi kan bygge på stein og pukk! Venstre vil redusere støy for alle våre innbyggere. Vi vil ikke ødelegge mer natur. Nettopp derfor er Assurdalen, rett ved en sterkt trafikkert E6, den beste lokaliseringen av motocrossbanen. I Assurdalen er det ikke noe natur å ødelegge, den ligger midt mellom Assurdiagonalen og E6, inntil et industrifelt og plasseringen er god for barn og unge som enkelt kan komme seg dit

Løvland fikk svar på alle sine syv spørsmål Jeg svarte Løvland på alle hans spørsmål i hans forrige leserinnlegg mot motocrossbanen, selv om det hevdes motsatt, men svarer da igjen. Det skal bygges et regionalt motocrossanlegg for Follo, ikke et nasjonalanlegg, og saken var ferdig behandlet i 2009 og stadfestet i 2013 av Miljøverndepartementet. Det er derfor ikke rom for omkamper om dette.

Høyre skaper usikkerhet for ildsjeler og idretten

Høyre sier de vil flytte banen, uten et alternativ og mot klubbens vilje, og går til valg på det. Dette gjør Høyre til tross for at Høyre stemmer for flerbruk på banen i Assurdalen, både i utvalgsmøtet jeg leder og i kommunestyremøtet i juni. Velgerne får vurdere selv hva de mener om slikt. Jeg og Venstre står alene i stormen, for et vedtak alle har istemt. Det er en del av mitt ansvar som utvalgsleder og politisk ansvarlig for alle idrettsaker å sørge for at vedtak følges. Det er mulig andre partier er redd for å miste stemmer og synes det er greit at utvalgslederen for Venstre tar støyten i aviser og sosiale medier, på vegne av alle.

Jeg, og Venstre mener det er viktig å være forutsigbare og redelige mot de av våre innbyggere som har jobbet i årevis for å etablere banen sin. NMK Follo har blitt heiet frem av alle i Ski kommunestyre, også av Høyre, som nå har besluttet, noen måneder før banen skal åpne, å frata våre innbyggere motorcrossbanen de har blitt lovet siden 2009. Fordi, det er faktis sånn at medlemmene i NMK Follo også er innbyggere i vår kommune, på lik linje med alle andre, og har krav på likebehandling. Blant annet våre fire dyktige landslagsutøvere på Siggerud, og Emma-Kristine, 7 år, fra Langhus.

Venstre går til valg på åpenhet, rettferdighet og likebehandling av alle i Nordre Follo. For oss i Venstre handler det om forutsigbarhet, tillit og respekt for vedtak og avgjorte saker. Og sist men ikke minst, Venstre er et parti som kjemper for miljøet.

Camilla Hille, ordførerkandidat for Nordre Follo Venstre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags