Elbiler produserer ikke seg selv. Produksjonen av elbiler skaper enorme utslipp – større enn produksjon av en tilsvarende mengde eksosbiler. I tillegg kjøper folk ofte større bil når de bytter ut den gamle. Og mange bytter ikke ut den gamle; de kjøper en elbil og beholder den gamle eksosbilen.

Elbiler river opp minst like mye veipartikler som eksosbiler, og bildekkene slites minst like mye. Svevestøv fra biltrafikken er en av de aller farligste forurensningene i byene. Og langs norskekysten utgjør rester av bildekk like mye mikroplast som alle andre kilder til sammen. Disse utslippene øker voldsomt med hastigheten, og Venstre har gitt full støtte til et prøveprosjekt med enda høyere fart (120 km/t) på enkelte motorveier.

Venstre i regjering har også gitt full støtte til en voldsom utbygging av motorveier. Dette fremgår av stortingsmeldingen Nasjonal Transportplan 2022–2033 (NTP). Produksjonen av motorveier forårsaker store utslipp. En stor del av prestisjeprosjektet fergeløs E39 skal gå over myrer. Og når en myr graves opp, blir utslippene av klimagasser enorme. Hvis en myr på størrelse med en fotballbane gjøres til motorvei, kan den slippe ut nesten like mye CO2 som 1700 personer gjør på et år – før en eneste «utslippsfri» bil har kjørt på veien. Til dette kommer utslippene fra anleggsmaskinene som produserer veien, utslipp ved produksjon av oljeproduktet asfalt osv.

Eksosbilene blir ikke borte med det første, selv om salget av dem kanskje stanses i 2025. Gjennomsnittlig levetid for en bil er ca. 17 år.

Elektriske personbiler gir ikke vesentlig mindre støy enn tilsvarende eksosbiler, unntatt ved fart. Ved fart over ca. 30 km/t kommer mesteparten av støyen fra bildekkene (tungtransport får mer støyreduksjon ved elektrifisering fordi mer støy kommer fra motoren).

Elektrisk strøm er ikke utslippsfri. Også norsk strøm kommer i noen grad fra kullkraft. I tillegg kommer utslipp ved produksjon av f.eks. vindturbiner.

Tross alt bør elbiler ha noe lavere avgifter enn eksosbiler. Men subsidier i form av f.eks. momskompensasjon og gratis strøm bør opphøre.