Rause Ski-elever spilte opp

Tredjeklassingene på musikklinja ved Ski videregående skole viste hva Vær raus kan bety i praksis.