ÅS: Det ble en spesiell kveld i Ås.

– For å gjøre øvelsen mest mulig realistisk og lærerik forespurte vi beboerne i tilfeldige nabolag rundt i Ås kommune om tillatelse til å oppsøke deres adresse som en del av øvelsen. Den positive tilbakemeldingen på dette var overveldende, og vi ønsker å takke de over 100 husstandene som bidro til å gjøre beredskapsøvelsen mest mulig realistisk, sier beredskapsleder Karl Johan Liavad i Vestby og Ås Røde Kors.

Han har sendt oss en stemningsrapport fra øvelsen der omtrent 20 frivillige var i aksjon og øvde på sin rolle i en beredskapssituasjon. Det ble blant annet øvd på dør-til-dør-aksjon for å oppsøke og informere befolkningen om beredskapssituasjonen.

Underveis i dør-til-dør-oppdraget møtte mannskapene markører som var sminket og spilte at de var syke eller skadde og hadde behov for hjelp.

Verdifull erfaring

Selv om de frivillige blir godt opplært i både fysisk og psykososial førstehjelp, samt hvordan opptre i en beredskapssituasjon, er det likevel noe helt annet å skulle sette denne opplæringen ut i aksjon.

– Det ble en verdifull erfaring for de frivillige som deltok på øvelsen, og vil være med på å gjøre Vestby og Ås Røde Kors til en enda mer kompetent aktør i fremtidige beredskapssituasjoner, oppsummerer Liavad.

Hva vil det egentlig si å være i beredskap? Se for deg at du får en SMS fra kommunen om at vannrenseanlegget er stengt og du kan ikke bruke vannet i springen. Vannet er forurenset med en parasitt som kan føre til mage-/tarmsykdom, og det er usikkert hvor lenge situasjonen vil vedvare. Nettopp dette scenarioet øvde de frivillige i Vestby og Ås Røde Kors på.

Viktig supplement

– I Norge er det kommunen og det offentlige som har ansvaret i en beredskapssituasjon, men Røde Kors er et viktig supplement i situasjoner hvor ressurser og kapasitet ikke strekker til. Røde Kors har en viktig rolle i samfunnet, og jobber for å være en kompetent, tydelig og synlig beredskapsaktør som skaper trygghet i lokalsamfunnet og redde liv.

I tillegg til at Hjelpekorpset er i kontinuerlig beredskap døgnet rundt og er klare til å rykke ut ved søk- og redningsoppdrag, er også resten av Røde Kors klare til å mobiliseres til innsats når uønskede hendelser, kriser og katastrofer inntreffer. Den aller viktigste ressursen i Røde Kors er dermed de frivillige, og man er helt avhengig av frivillige som stiller opp ved behov for hjelp og assistanse, opplyser Karl Johan Liavad.