VESTBY: Det står mellom ti og 77 millioner kroner. Nødvendige reparasjoner eller en helt ny skole. Hvor lang tid det vil ta vet ingen.
– Dette svever fremdeles, konstaterte Ole Thomas Evensen fra FAU ved Hølen skole, en av over 40 oppmøtte til formannskapsmøtet i Vestby i går kveld.

– Vi ønsker tydeligere signaler på når barna kommer tilbake. Vet vi når ting skjer kan vi leve med det meste.

Tidspress

Det var en tydelig stresset ordfører som gjentok under samtalen på gangen at behandlingen av skolens skjebne skal skje så raskt som mulig, og at politikerne "jobber på spreng".

Vedtaket fra gårsdagens formannskapsmøte gikk ut på å sette opp en byggekomité og et brukerråd, som skal ytterligere utrede de fire alternativene som foreligger for nybygging og/eller rehabilitering av Hølen skole.

Det var bare det at et av forslagene allerde har blitt forkastet av de fleste, deriblandt Skole, Oppvekst og Kulturutvalget i kommunen.

Minimal modernisering

"Alternativ 0", som rådmannen i Vestby tidligere har gått inn for, går ut på å modernisere og rehabilitere skolen for i underkant av 10 millioner kroner. Å bygge en ny skole vil koste i underkant av 77 millioner.

– Det er viktig at dere er tydelige på at dere vil bruke penger og resursser på dette, presset Guri Skjetorp, lederen i Hølen og Son Vel.
– Da forstår jeg ikke hvorfor alternativ 0 fremdeles er med.

– Dette kan ikke oppfattes som annet enn full retrett, kommenterte Ole Morten Geving (Sp) under diskusjonene i formannskapet.
Geving hevdet også at en beslutning burde foreligget før sommerferien.

Uplanlagt utgiftspost

Ødbehr (H) meddelte at han ikke vil trekke en beslutning over hodet på Hølens befolkning, som må få vurdere alle alternativer, også alternativ 0.
– Jeg lar meg ikke provosere til å kjøre frem 76 millioner kroner over hodet på Hølens befolkning, insisterte han.

– Vi skal bygge en skole for 30 år, så er folk i Hølen fortvila for to uker. For en skole som overhodet ikke var planlagt.
– Det må så være at denne skolen ikke har vært i budsjettet, kommenterte Skjetorp fra vellet.
– Men dette har man visst om i mange år.
Når byggekomiteens utredninger vil bli fremlagt for kommunestyret er uvisst, men ordføreren garanterte at skolen skal med i budsjettet for 2010 - 2011.