VESTBY: Et enstemmig kommunestyre i Vestby holdt ord. Mandag vedtok de at Hølen skole skal bestå.
– Som forventet. Nå har vi tillit til at de følger opp avgjørelsen med å bevilge penger når den tid kommer, uttaler FAU-leder Ragnhild Borgerud ved skolen.
Det var posisjonen som først tok ordet og la frem et forslag som må ha løftet en tung bør av Hølens skuldre. I fire punkter foreslo Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet at skolen skal bli i Hølen, og at en midlertidig flytting av elevene skal forberedes. Akkurat når flytting kommer, er mer usikkert.
– Hvor tidlig flyttingen skal skje avhenger av sakens videre utvikling, bestemte politikerne.

Legen anbefaler

Samtidig skal klasserommene kun brukes etter kommunelegens anbefaling.
– Endelig er vi alle enige om å bygge en ny skole i Hølen. Jeg vil rose folkene i Hølen, FAU og alle dere andre, for den glimrende jobben dere har gjort med å informere oss, skrøt Sosialistisk Venstrepartis Kjell Meek fra talerstolen.