VESTBY: Torsdag hadde nemlig Foreldreutvalget ved Hølen skole og Son skole, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og SFO ved Hølen skole bedt Skole- oppvekst- og kulturutvalget (SOK) i kommunen om et dialogmøte. Hovedbudskapet de ville gi var at elevene ved Hølen ikke måtte flyttes til Son allerede etter påske.
– Elevene må flyttes først ved skolestart høsten 2009, ikke umiddelbart slik formannskapet gikk inn for, sa FAU-leder Ragnhild Borgerud ved Hølen skole.

Elevenes beste

FAU mener en umiddelbar flytting vil føre til uro blant elevene.
– Ved å utsette til høsten får lærere, foreldre og elever tid til å forberede seg og planlegge en ny hverdag, fortalte FAU-lederen.
Borgerud fikk støtte.
– En rask overflytting kan være problematisk. Mange barn går til og fra SFO, foreldre må ha tid til å finne transport til Son og avtale med arbeidsgivere. Det er mye som skal på plass før flyttingen kan gå problemfritt, mente SFO-leder Anette Bach Michaelsen.

Må bli kjent

Kjell Ove Henriksen, tillitsvalgt ved Hølen skole stemte i.
– Det er dramatisk for barn å miste skolen så fort, det trengs tid til å forberede dem. Hølen har en del pedagogiske prosjekter og undervisning som vil gå tapt, hvis vi må bruke de to siste månedene av skoleåret på å bli kjent med en ny skole, uttalte han.

Vil at småskolen blir

FAU-leder Borgerud foreslo å flytte storskolen, klasse fem til syv, til Son, mens småskolen skulle få bli på Hølen.
– Skolen har gode nok lokaler til at de minste kan bli igjen, i alle fall frem til byggestart. Det går fort et år før byggingen kommer i gang, og den tiden kan småskolen ha på Hølen, mente hun.
FAU vil også ha inn i kommunestyrets vedtak at skolen ikke bare skal rives, men også erstattes av et nybygg.
– Et slikt intensjonsvedtak vil skape nødvendig ro hos foreldrene, avsluttet hun.
FAU ved Son skole, Utdanningsforbundet og Fagforbundet støttet Borgerud i at flyttingen gikk går for fort frem. 23. mars skal kommunestyret behandle saken, går de inn for formannskapets vedtak flyttes elevene bare tre uker etterpå.