VESTBY: – Nå er vi veldig bekymret, sa forelder Guri Skjeltorp etter formannskapsmøtet mandag kveld.
Der bestemte nemlig politikerne at Hølen skole skal rives. Alle elever og ansatte skal umiddelbart flyttes til nye Son skole, og administrasjonen ble bedt om å utrede bygging av ny skole.
– Vi er redd for at hele nybyggingen skal falle i fisk. Ingen av politikerne uttalte at de ønsker å bygge ny skole, og i tillegg er finansieringen langt fra sikker, mente Skjeltorp.

Ingen garanti

Foreldrene konfronterte ordfører John Ødbehr etter møtet.
– Denne saken er todelt. Det ene er den helsemessige situasjonen, det er ingen grunn til å stenge hele skolen før vi vet hva de helsemessige konsekvensene er. Det andre er nye bygg. Vi frykter at vi aldri vil få se noen ny skole. Vi ønsker en plan for finansieringen før skolen rives, uttale Skjeltorp.
Ordfører Ødbehr på sin side kan ikke garantere noen ny skole.
– Nå skal vi utrede og finne ut hva det vil koste oss å bygge nytt. Gjennom dette vedtaket sier politikerne at vi ønsker oss en ny skole i Hølen. Men vi må gå de nødvendige rundene først, mente ordføreren.

Hastes gjennom

Det var flere som mente at vedtaket om å rive skolen var litt forhastet. Guri Haveråen (V) ville ha litt ekstra tid til å se på hva de egentlig vedtok.
– Ting går fryktelig fort her. Elevene dør ikke av å være på skolen, kanskje vi skal se på konsekvensene i et par møter til, foreslo hun.
Gruppeleder Tom Anders Ludvigsen (Ap) var uenig.
– Vi må bestemme oss. Vil vi vurdere alle sopp- og råterapportene og bruke 40 millioner på å flikke på bygget, eller vil vi bygge nytt for noen millioner mer. Vi vil ikke ta noen helsemessig diskusjon, vi må skjære gjennom nå, uttalte han

Praktiske problemer

Administrasjonen har allerede så smått begynt å se på hva vedtaket betyr. Elevene ved Hølen flyttes umiddelbart, noe som sannsynligvis betyr etter påske. Det er nok stoler, pulter og arealer til Hølenelevene på Son skole, men det praktiske er i det blå.
– Om vedtaket betyr at Hølen er gjester på Son en stund, eller om Hølen skole er nedlagt, vet jeg ikke. Det må vi nå drøfte, sa skolesjef Sverre Kolsrud.
En ny skole i Hølen vil trolig koste opp mot 70-80 millioner kroner.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt i formannskapet.