HØLEN: – Hølen skole skal bestå. Punktum.
Slik oppsummerte Tom Anders Ludvigsen politikernes standpunkt, enten de er i posisjon eller opposisjon.
Formannskapet i Vestby vedtok i forrige møte at Hølen skole skal rives og elevene flyttes så fort som mulig til Son skole. Det har skapt usikkerhet i Hølen om skolens fremtid.
Men ordfører John Ødbehr (H) nektet å sitte skolerett.
– Skolen er et satsingsområde, ikke bare for Høyre, men for alle partiene her.
Ordføreren viste til at kommunestyret allerede i desember ga administrasjonen i oppdrag p komme med en rapport om vedlikeholdet blant annet på Hølen skole: Fristen er satt til 1. april.

– Ikke så alvorlig likevel?

Så våknet han og resten av verden til avisoppslag om en minister som ikke kunne dusje på skolen etter fotballtreningen. Deretter flere oppslag om livsfarlig fukt og muggsopp, og nærmest et folkekrav om å gjøre noe, og det fort. Men da hastevedtaket om riving og flytting av elever kom, kom også protestene.
– Da viser det seg kanskje at ting ikke er så alvorlige, at det kommer flere stemmer til som mener noe annet, konstaterte Ødbehr.

– Haster ikke så mye

Samme dag som folkemøtet på Hølen skole mottok han rapporten om forholdene på skolen.
– Fukt- og muggundersøkelsen viser at det kan være helsefarlig for spesielt disponibel personer. Ergo haster det ikke så mye med Hølen, konkluderte Ødbehr.

Sak innen 1. juni

Til møtet i Vestby kommunestyre mandag vil Høyre og Arbeiderparti legge frem et forslag i fire punkter. Der slår de fast at Hølen skole skal bestå, samtidig som det understrekes at elevene overføres midlertidig til Son skole når det blir aktuelt. Rådmannen får i oppdrag å legge frem en sak med forslag til enparallellskole, alternativt rehabilitering av nåværende skole med SFO og barnehage innen, innen 1. juni i år.