Innbyggerne i Vestby må regne med å betale mer i vann og avløp i årene som kommer

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

VESTBY: Det viser skissen til handlingsprogram som rådmann Sjur Authen la fram på Vestby kommunes økonomiseminar i Strømstad torsdag, skriver Moss Avis.

Der var politikere og administrasjon samlet for å briefes i folkeopplæring, samarbeid og hva som venter i fireårsperioden.

Habilitet

Og mens nyvalgt ordfører Tom A. Ludvigsen snakket om politisk verksted, habilitet og roller, gikk Authen rett på det som venter de folkevalgte i perioden:

– Jeg legger opp til at kommunen investerer 230 millioner kroner i vann og avløp. Dette betyr at avløpsgebyret for den enkelte øker med to prosent og vann med åtte prosent, sier Authen til Moss Avis.

Det er gamle rør og utrangerte anlegg som er årsaken til de massive investeringene. Ifølge Authen kommer det også omfattende investeringer i regi av Movar og Søndre Follo renseanlegg:

– Dette er investeringer som kommer i kjølvannet av befolkningsveksten, både den vi har hatt, og den vi får.

Vedlikehold

Authen regner med å sende ut forslaget til handlingsplan den 12. november. Den endelige politiske behandlingen skjer i kommunestyret 7. desember.

– Av investeringer, utover vann og kloakk, vil det blant annet komme forslag om 14,4 mill. til vedlikehold. Dette er penger utover de 24 millionene som ligger inne i dag.

Authen fortsetter:

– Vedlikeholdet handler om etterslep over 10 år. Nå har vi gode fondsmidler til å ta det, så da mener jeg tiden er inne.

Authen forteller at kommunen i dag har en reserve på 200 mill., hvilket beskrives som en behagelig likviditetssituasjon. Bekymringen ligger på rentenivået:

– Med en kommunegjeld på halvannen milliard, betyr en renteøkning på én prosent 45 mill. kroner. Da snakker vi om kutt.

I rådmannens forslag til handlingsprogram er det plass til både utbyggingen på skolene Brevik, Bjørlien og Risil, og muligens også et tredje byggetrinn på Grevlingen. Vann og kloakk på Svartåshytta ligger også inne, ny barnehage på Pepperstad, deling av hjemmetjenesten nord-sør med ny stilling, styrking av demenskoordinatoren, fagsykepleier på sykehjemmet, og ny stilling som sosialkonsulent på Nav. For å nevne noe.

– En annen utfordring er fundamentet på Emmerstadbrygga. Det er i ferd med å svikte, og da snakker vi om trekvart million.

Ut fra rådmannens første skisse blir bunnlinja pluss 14 mill i 2016, deretter pluss 13,5 mill., pluss 2,7 mill, og deretter mins 9,1 mill.

Artikkeltags