VESTBY: Mandag kom selveste kunnskapsminister Solhjell til Hølen skole for å se på forholdene. Alle avisoppslagene i det siste har fanget oppmerksomheten hans, og nå ville han selv se hvordan skolen er. Tak som lekker, elever som får vondt i hodet og råtne tak og vegger levnet liten tvil.
– Jeg er opptatt av at skolene skal være gode nok til læring. Det er tydelig at Hølen må gjøres noe med, mener han.
– Dessverre er det en del slike skoler i Norge, selv om de fleste ikke er så nedslitt som Hølen. Dette viser bare at det ikke kan gå tiår mellom hver gang en gjør vedlikehold, det er åpenbart at det trengs en fullstendig oppussing av skolen, fortsetter han.

Ingen blank sjekk

Solhjell hadde imidlertid ikke med seg en pengesekk til skolen.
– Regjeringen har allerede bevilget skolepakken til alle kommunene, i tillegg kan kommunene få rentefrie lån fra staten. Det bør gi nok penger til å ruste opp skolene. Mitt råd nå er å gjøre oppussingen grundig og fremtidsrettet, ikke halvveis, sier han.
Vestby har fått 9,3 millioner kroner av staten til å ruste opp skolene. Før Hølen kan pusses opp skal kommunen gå ordentlig gjennom skolen, se hva som må rives og hva som kan beholdes.

Bekymrede foreldre

Forelder Guri Skjeltorp møtte også opp. Hun forteller om elever som kommer hjem med vondt i hodet og doer som de nekter å bruke.
– Hva skal vi gjøre, spør hun kunnskapsministeren.
– Kommunelegen kan gripe inn, slik han også har gjort her og sperret et rom. Men også elever har en egen arbeidsmiljølov, de har krav på et godt skolemiljø ifølge paragraf ni i opplæringsloven. Den loven bør bli mer kjent, og også prøvd ut i en rettssal. Det kan styrke loven, mener Solhjell.

Stinker av skolen

Kunnskapsministeren er godt kjent ved skolen, da han to ganger i uken spiller fotball i gymsalen.
– Første gang jeg var her hadde jeg med meg håndkle, men jeg dro likevel hjem for å dusje, forteller han.
Den nedslitte doen som elever nekter å bruke gjør inntrykk også på kunnskapsministeren.
– Det stinker faktisk her inne, smiler han.