VESTBY: Regjeringen vil fra 2009 etablere en ny ordning for investering i skolebygg og svømmeanlegg. Investeringsrammen for kommuner og fylkeskommuner vil være på 15 milliarder kroner over åtte år. Ordningen skal forvaltes gjennom Husbanken og innebærer at kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån til rehabilitering og investering i skolebygg og svømmeanlegg, og at staten dekker alle rentekostnadene.

210 millioner

Ifølge kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell kan Follo-kommunene få 210 millioner kroner i rentefrie lån til oppussing og rehabilitering av skoler. Vestby kommune har de siste årene gjort store investeringer i nye skoler. Men Senterpartiet mener kommunen fortsatt ikke er i mål.
– Vi er alle glade og stolte over at elever i Sonsområdet og i sentrumsområdet kan glede seg over noen av landets flotteste og mest moderne skoler. Kontrasten blir desto større til hverdagen for elevene i Hølen og på Risil, hvor det er store behov for nybygg og rehabilitering, sier gruppeleder Ole Morten Geving.
– Vi kan ikke leve med en situasjon hvor elever i deler av kommunen kjører Rolls-Royce, mens andre elever i samme kommune må kjøre hest og vogn. Skal vi være en attraktiv bo- og oppvekstkommune må vi gi et kvalitativt godt skoletilbud til alle våre elever.

Fortgang

Geving mener Vestby kommune raskt må komme i gang og utnytte den låneordningen som nå er etablert, slik at kommunen får gjennomført nødvendige investeringer der behovene er størst. I kommunestyremøtet førstkommende torsdag vil han be ordføreren sikre at dette kommer på plass ved behandlingen av kommunens økonomiplan i høst.