Retten hevet salget av Såner ungdomsskole

Såner ungdomsskole ble første gang lagt ut på salg i 2005. I 2008 ble det solgt til Nilof AS, som skulle åpne palliativ klinikk. Nå har Follo tingrett hevet kjøpekontrakten og dømt Nilof til å betale 4,75 millioner i erstatning til Vestby kommune. FOTO: BJØRN V. SANDNESS

Såner ungdomsskole ble første gang lagt ut på salg i 2005. I 2008 ble det solgt til Nilof AS, som skulle åpne palliativ klinikk. Nå har Follo tingrett hevet kjøpekontrakten og dømt Nilof til å betale 4,75 millioner i erstatning til Vestby kommune. FOTO: BJØRN V. SANDNESS

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Nilof AS bød 9,5 millioner kroner og fikk tilslaget på tidligere Såner ungdomsskole. Nå er kjøpet hevet og selskapet dømt til å betale Vestby kommune 4,75 millioner kroner i erstatning.

DEL

SKI: Det er Follo tingrett som har kommet frem til at kjøpekontrakten skal heves. Dermed står Vestby kommune igjen som eier av Såner ungdomsskole.

Skulle åpne palliativ klinikk

11. januar 2008 ble kjøpekontrakt inngått mellom Vestby kommune og Nilof AS, som fikk eiendommen for 9,5 millioner kroner. 20 prosent, det vil si 1, 9 millioner kroner, ble betalt ved inngåelsen av kjøpekontrakten. Resten av pengene og overtakelsen skulle skje senest en uke etter at rammesøknad var godkjent av plan- og bygningsmyndighetene i Vestby.

Sommeren 2008 søkte det Tønsberg-baserte selskapet om rammetillatelse for Såner palliative klinikk, med blant annet 46 normale pasientrom, ti pasientleiligheter og en besøksleilighet/hvilerom. Dette ga kommunen rammetillatelse for.

Fra næring til bolig

Ett år senere ble det søkt om endring av den gitte rammetillatelsen. Endringen innebar at pasient/pleierom skulle omgjøres til omsorgboligstandard. Løsningen ville gi 38 toroms omsorgsleiligheter og fire korttids ettroms leiligheter.

Bygningssjefen svarte at endringen ville bli problematisk i og med at eiendommen var uregulert og i kommuneplanen var avsatt til næring. Nilofs nye planer var mer som boligområde å regne. Endringssøknaden ble derfor ikke godkjent.

– Selger misligholdt avtalen

November 2009 meddelte selskapets advokat at kjøper hevet kjøpekontrakten på grunnlag av blant annet «bristende forutsetninger og vesentlige mangler".

– Selger misligholdt avtalen ved ikke å innvilge hele rammesøknaden, forklarte Nilof i tingretten.

Krevde 39 mill. fra Vestby

Kommunen på sin side la Såner ungdomsskole ut på salg på nytt. Høyeste bud var på 3,75 millioner kroner, men salget ble ikke gjennomført. I retten mente Vestby kommune at dette beløpet måtte legges til grunn for å beregne tapet den var påført.
Nilof krevde at kommunen måtte dømmes til å betale tilbake håndpengene samt en erstatning begrenset oppad til 39 millioner kroner.

Kommunen vant saken

Follo tingrett har avgjort saken til fordel for Vestby kommune. Kommunen frifinnes for erstatningskravet og kjøpekontrakten heves. I stedet må Nilof betale kommunen 4,75 millioner kroner minus håndpengene på 1,9 millioner.

I tillegg må Nilof dekke kommunens saksomkostninger på 355.987 kroner.
Nilofs prosessfullmektig har ikke besvart ØBs henvendelse om selskapet vil anke dommen.

Les flere eiendomssaker fra Follo her

Venter til våren

Såner ungdomsskole har i hovedsak stått tom siden 2005.

Hva Vestby kommune gjør med eiendommen nå?

– Det er for tidlig å si. For det første er ikke dommen rettskraftig ennå, så vi får i alle fall vente til ankefristen går ut. Så får vi ta en vurdering til våren om hva vi gjør, sier rådmann Knut Haugestad.

Artikkeltags