VESTBY: Iben Mogensen (19) og Håvard Larsen (10) er to av elevene ved Son skole som får boltret seg med elektronisk verktøy. Da ØB var innom klasserommet denne uken, var det ivrige elever som testet mattekunnskapene – på veggen.
– Den er jo smart, den tavlen. Så vi synes det er helt greit å bruke den. Og særlig har vi brukt den mye i undervisningen sammen med Kristin Måleng, sier elevene. Det er både i gruppearbeid, klasserom, i individuelle timer og i spesialpedagogiske tiltak at skolen benytter de elektroniske tavlene.

LES OGSÅ: Digital kur mot lærevansker

– Brukes på flere måter
– Å gå tilbake til den gamle tavlen med kritt blir kjedelig, så det håper vi at vi slipper, sier Iben Mogensen, med et smil.
– Vi bruker tavlene på flere måter. Vi kan bla gjennom sider, vi kan hente inn informasjon fra nettet, vi kan lage historier og filmer, ja, mulighetene er uendelige. Nå har vi teknologien, vi må bare lære oss å bruke den, sier en ivrig IKT-ansvarlig på Son skole. Hun sender stadig flere lærere på kurs, og interessen er stor. Kristin Måleng minner om at dagens skoleelever er vant til data og nettbruk.

– Vant til sceneskifter
– Elever i dag er vant til sceneskifter. Når vi kan visualisere undervisningen på denne måten, blir det gøy å lære. Vi slipper å bruke saks og lim.
Son skole har i dag fem elektroniske tavler og har bestilt fire til. Det betyr at hvert trinn vil få hver sin tavle.
– En annen fordel er at det ligger en mengde pedagogiske programmer som lærerne kan lære seg på egen pc, forteller Måleng
Dersom en elev er borte fra undervisningen, kan læreren printe ut det som ble formidlet. En annen fordel er at elevene lærer seg teknikken raskt. Dersom en vikar ikke kan bruke verktøyet, kan elevene forklare hvordan det brukes.

Flere skoler vil få
Skolesjef Sverre Korslund i Vestby kommune sier at stadig flere skoler skal få elektroniske tavler.
–Vi har en helt klar satsing på dette og har lagt inn en god del penger i budsjettene for de nye skolene. Vi bygger opp tilsvarende etter hvert i de gamle skolene også. Vestby og Son skoler har kommet langt, og særlig Son, i form av aktiv bruk, sier Korslund. Han opplyser at en elektronisk tavle koster 35.000 kroner ferdig montert.