SKI: Den 25 år gamle Son-mannen ble utsatt for vold og trusler. Han ble presset til å stå som mottager av store mengder doping- midler og store pengesummer for å slette narkogjelden på 250.000 kroner.

Mannen er nå dømt for oppbevaring av svimlende 850.000 milligram anabole steroider, og for å ha mottatt nærmere en million kroner i en postboks ved Moss postkontor over flere år.

Fra sommeren 2006 frem til slutten av mai i 2008 er 25-åringen dømt for å ha mottatt dopingmidler tilsvarende et forbruk på 30 år for en person.

Fra september i 2008 frem til januar i fjor er mannen straffet for å ha mottatt kontanter via brev, som kom til en postboks på Moss postkontor.

Han har selv anslått at det kom rundt 15.000 kroner i uken som var betaling for dopingmidler i drøyt ett år.

Del på Facebook

Må i fengsel

Son-mannen er nå dømt til to års fengsel. Han må sone halvparten av straffen.

Sorenskriver Erik Bredo Lund og hans meddommere legger til grunn at mannen ble presset til å motta både de anabole steroidene og pengene av en navngitt bakmann, som døde i fjor.

Saken har sine røtter tilbake i 2004 hvor 25-åringen fikk narkogjeld hos bakmannen. Etter hvert som han ikke greide å betale, la bakmannen på både bøter, gebyrer og renter. Til slutt var gjelden kommet opp i 250.000 kroner.

Bakmannen foreslo da at 25-åringen skulle motta postforsendelser for ham i sitt navn.

Son-mannen oppfattet det som at han måtte gjøre det for å unngå en alvorlig fysisk avstraffelse.

I starten mottok soningen utstyr som han forsto ble brukt i bakmannens omsetning av dopingmidler. Utstyret kom fra USA.

50 forsendelser

Etter hvert kom det brevpakker fra utlandet, i all hovedsak fra Paraguay. Mannen anslo i retten at det kunne dreie seg om rundt 50 forsendelser i gråbrune konvolutter bare fra dette landet.

Mannen mottok også pakker ved to anledninger fra Kina.

Rekrutterte hasjkjøper

I mai 2008 hadde også bakmannen noe hasj han ønsket å bli kvitt.

25-åringen fant via en bekjent en mann som ville kjøpe 100 av de 200 grammene han oppbevarte hjemme.

Kjøperen kunne ikke betale, og ble rekruttert til å motta en forsendelse fra bakmannen.

Da pakken kom til ham, var det bare faren som var hjemme. Faren og sønnen åpnet pakken og så blant annet et hvitt pulver. De overlot forsendelsen til politiet.

Tilsto

25-åringen tilsto sine synder i Follo tingrett. Retten har anmerket at det er flere sterke formildende omstendigheter i saken.

Son-mannen sa i retten at han vil vekk fra rusmisbruk og kriminalitet, og skaffe seg utdannelse og et grunnlag for en normal tilværelse.