VESTBY: I sin interpellasjon til kommunestyret torsdag, ba Ole Morten Geving (Sp) ordføreren ta stilling til om Vestby bør benytte seg av den nye statlige låneordningen for å gjøre hverdagen for elevene i Hølen og Risil bedre. Ordningen skal forvaltes gjennom Husbanken og innebærer at kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån til rehabilitering og investering i skolebygg og svømmeanlegg, og at staten dekker alle rentekostnadene.

37 år med avdrag.

Av en samlet statlig pott på 15 milliarder kroner, kan Follo-kommunene få 210 millioner kroner i rentefrie lån til oppussing og rehabilitering. Sist ordningen var i bruk var Vestbys andel i overkant av 30 millioner kroner. Hvor mye Vestby vil kunne disponere denne gang vites ennå ikke.
Ordføreren er enig i at man har fått en skjevhet i standard for skoleelevene i Vestby, men han understreker:
– Selv om man ser skjevheten vil det være vanskelig, med Vestby kommunes økonomiske situasjon, å bøte fullt ut på denne skjevheten.
Vestby kommune har i dag en gjennomsnittlig avdragstid på sine lån på omtrent 37 år. Staten dekker renteutgiftene i 20 år.
– Man må også huske at selv om staten dekker renteutgiftene i 20 år, må kommunene selv dekke avdragene på lånet, sier Ødbehr.

Tvil om regler.

Ordføreren er også i tvil om regnskapsreglene for kommunesektoren tillater bruk av lånte midler til vedlikehold og rehabilitering.
– Det virker som om regjeringen ikke helt har hatt kontroll på sine egne føringer ovenfor kommunesektoren når man snakker om lån til rehabilitering av skolebygg og svømmeanlegg, sier Ødbehr, og legger til:
– Dersom reglene endres er det like naturlig at rammen vurderes brukt til rehabilitering av Hølen, Brevik, Bjørlien og Risil.