VESTBY: – Det er ikke noe ok å være rektor på Hølen skole akkurat nå. Jeg ønsker å tilby elevene helt andre forhold, forteller rektor Leif Ivar Solberg.
Han står midt i det snart avstengte rommet. Taket lekker og det drypper vann ned i bøtter som er plassert ut på gulvet.
– Det drypper på fjerde uken nå, vi har prøvd å finne ut av det, men lekkasjen er vanskelig å finne. Hele taket kan være råttent, mener han.
– Det er trist. Rommet vi må stenge er et av de bedre på skolen, utdyper rektoren.

Muggsopp

Skolen gjennomførte for en tid siden en undersøkelse om luftkvaliteten ved skolen. Resultatet er nedslående.
– Mediateket har muggsopp, det samme har flere andre rom. Og luften er for dårlig. Vi prøver å bøte på det med å lufte, men det er klart at noe må gjøres. Deter bekymringsverdig at ventilasjonen er såpass dårlig i flere av rommene, synes han.
108 elever ved skolen har opplevd å stadig bli skjøvet lenger og lenger ned på prioriteringslisten.
– Det er fint at andre skoler blir pusset opp, men nå er det vår tur. Vi kan ikke vente lenger, uttaler rektor Solberg.

Blir syke

Veggene i dusjanlegget går i oppløsning på grunn av fuktskader. Bygningene mangler ventilasjon. Gulv og tak råtner. Både elever og lærere blir syke. Det eneste lokalet som holder mål er en reservebrakke plassert der fordi skolen er sprengt.
Likevel vil ikke rådmannen gå inn for å pusse opp skolen. Krisepakken, som er kommet nettopp for å hjelpe slitne skolebygg, prioriteres andre steder.
– Bygningene på Hølen skole er i til dels svært dårlig forfatning, innrømmer rådmannen i sin innstilling til formannskapet.
Men likevel må skolen vente.
– Vi må ha en omfattende kartlegging for å fastslå rehabiliteringsbehov. Mye tilsier imidlertid at det vil bli omfattende, skriver han videre.
En full oppussing av Hølen skole vil trolig komme på mellom 22,5 og 27 millioner kroner. Imens tvinges elever inn på små tette rom med muggsopp og dårlig ventilasjon.