Vestby: Risil, Bjørlien og Hølen skoler har behov for omfattende oppussing. Det har politikerne også slått fast i kommunens handlingsprogram for 2009 til 2012. Foreløpig ligger det ingen ønskeliste på Regjeringens bord, opplyser rådmann Knut Haugestad. Han sier kommunen vil sende en konkret søknad i andre del av tildelingsprosessen, etter politisk behandling av saken. Kommunen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på kostnadene rundt oppussingen.
– Jeg kan ikke gi noen sum på dette tidspunkt, men det er snakk om flere titalls millioner kroner, sier Haugestad.
Ordfører John Ødbehr (H) uttalte før jul til ØB at han var skeptisk til å bruke rentefrie lån til oppussing – lånet skal jo uansett betales tilbake. Og hvis det er noe Vestby kommune har nok av, så er det lån. Til gjengjeld har innbyggerne fått flunkende nye og flotte skoler, nye barnehager og nyoppusset sykehjem.