VESTBY: – Jeg ønsker å drøfte med skolesjefen hvilke konsekvenser dette får, men det er klart det blir fint for både elever og lærere med en ny skole. Det er en god løsning, mener Solberg.
Rektoren er lite snakkesalig etter formannskapsmøtet, men lar det likevel skinne gjennom at han er glad.
– Jeg forholder meg til det vedtaket politikerne gjør. Likevel er det en god skoleløsning for Hølen, sier han.
Formannskapet har vedtatt å rive den gamle skolen i Hølen.

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell besøkte nylig Hølen skole for å ta den slitne skolen nærmere i øyesyn.

– Rart å se den rives

Solberg er på sitt 14. år på Hølen skole.
– Det er klart det blir litt rart at skolen skal rives, jeg har jo vært der i mange år. Det blir litt underlig. Samtidig erstattes skolen av noe nytt og bedre, forteller han.
Rektoren deler ikke foreldrenes frykt om at skolen kan forsvinne.
– Jeg forholder meg til vedtaket, og det forstår jeg slik at skolen rives og det bygges nytt, uttaler han.