VESTBY: Kommunen har gått gjennom hele skolen, og utredningen er i disse dager ferdig.
– Vi skal ta en total vurdering av byggene. Først skal vi se på utredningen, deretter skal den politisk behandles. Men det er klart vi kan gjøre strakstiltak hvis det er behov for det, sier han.
Kommunen har allerede satt opp noen forslag for hva som kan gjøres.
– Vi må imidlertid se nærmere på utredningen før vi bestemmer hva som skal gjøres, fortsetter Tjernsbekk.

Mye å gjøre

Rådmann Knut Haugestad innrømmer at det er mye mer å ta tak i ved Hølen skole enn andre steder.
– Kommunen er kjent med de store utfordringene som ligger ved skolen, og vi skal se på hva som er mulig å få til. Imidlertid må vi vente på utredningen, sier også Haugestad.
Eventuelle strakstiltak vil han ikke kommentere.
– Det får dere ta med eiendomsavdelingen, uttaler rådmannen.
Rektor Solberg er ikke fornøyd med strakstiltak.
– Verken strakstiltak eller klatting holder. Vi kan ikke leve med denne bygningsmassen lenger og etterlyser en helhetlig plan. Hølen trenger ny skole, uttaler han.