Gå til sidens hovedinnhold

Vestre linje bør prioriteres - ikke østre linje

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det varsles harde prioriteringer når Nasjonal transportplan skal diskuteres og vedtas i løpet av våren 2021. Dette gjelder både vei og jernbane. ØB har hatt mange oppslag det siste året om Bane Nor sitt merkelige forslag om denne togsløyfa de ønsker å bygge ut på jordene i Kråkstad og Holstad, for å føre østre linje inn på vestsiden av Ski stasjon.

Bane Nor ønsker nå statlig reguleringsplan (som bifalles av samferdselsminister Hareide ifølge ØB 15. oktober) fordi Ås og Nordre Follo kommunestyrer har gått mot begge alternativene; både høyt og lavt alternativ gjennom Kråkstad og nordre Holstad, der enten en gigantbro over landskapet i nordre Holstad eller lavere trase med tunnel under rv. 152. Så har det blitt lansert, fra eksperthold, alternativ som løser påkoblingen på Ski gjennom bruk av eksisterende trase inn mot stasjonen for Østre Linje. Dette avvises av Bane Nor og politikerne, inkl. SP-ordføreren, i Indre Østfold som en «grunneierbestilling», han ikke vil bry seg om (ØB 12. august 2020).

I en hard prioriteringssituasjon vil det nå være svært feil å prioritere dette Østre Linje alternativet. Dette fordi det er Vestre Linje sin manglende togtetthet det burde vært større fokus på. Det et mer enn 10 ganger flere passasjerer på Vestre Linje mellom Ski og Moss enn på hele Østre linje. Og for Ås sin del, som universitetskommune, er det veldig kritikkverdig at en ikke er lovet bedre togdekning før tidligst i 2027/28, og da også bare halvtimesruter.

I tillegg er det Vestre Linje som er eneste realistiske alternativ for høyhastighetslinje til Sverige og Europa. Da trengs det å prioritere utbygningen på Vestre Linje sørover fra Moss. Selv om politikerne i Indre Østfold har visjoner om å bruke Østre Linje som linje videre til Sverige er det fullstendig urealistiske fordi det krever store utvidelser og utretting på store deler av hele linjenettet på Østre Linje.

Og hensettingsanlegget, som Bane Nor trenger, kunne løses felles i Vestby, dersom Bane Nor ikke var så fastlåst i at en trenger hensettingsanlegg av store dimensjoner både like sør for Ski og sør for Moss.

Men vi får bare slå fast at så langt, er det politikerne i Indre Østfold som har klart å overbevise jernbanemyndighetene om fokuset på denne linja. Nå bør politikere fra alle partier som ikke ønsker gigantløsningen gjennom Kråkstad og nordre Holstad, sette sin lit til stortingspolitikerne. De kan stoppe dette gigantprosjektet av både samfunnsøkonomiske og miljømessige vurderinger, og sørge for å spare matjord, kulturlandskap og naturverdier. Å få hjelp av Bane Nor er kanskje for mye forlangt. De har så langt vist liten interesse for kommunikasjon med de berørte kommunene. Men de burde i det minste, foreta grundige vurderinger av nye alternativ for påkobling av Østre Linje, via eksisterende trase mot Ski stasjon og inn i Follobanen.

Så er det selvsagt sørgelig å lese synspunktene til ordfører i Indre Østfold i ØB 12. august, og synspunktene til andre politikere Indre Østfold, i Smaalenenes Avis 7. oktoberet.

For oss er det vanskelig å akseptere at ordføreren i Indre Østfold, som att på til representerer Senterpartiet, uttale «hvis Bane Nor mener det er nødvendig med statlig regulering, så vil vi følge det rådet». SP-ordfører. Han sier videre i intervjuet «En rapport (som sier at det er mulig å koble Østre linje på Follotunnelen gjennom å bruke nåværende trase inn mot Ski stasjon) som er betalt av grunneierne får stå for deres regning». Den vil han ikke bry seg om. Ordføreren har altså heller ikke noe sans for grunneierengasjement. At det i tillegg går med et par hundre dekar jord, er helt nødvendig ifølge han. SP-politikk, NEI.

Odd Vangen, Gruppeleder og lokallagsleder, ÅS Senterparti, Ås

Kommentarer til denne saken