NORDRE FOLLO: – Vi ønsker å se muligheter for Nordre Follo i dette budsjettet som fra kommunedirektøren har blitt omtalt som svært stramt, hevder gruppeleder i Høyre Cecilie Pind i en pressemelding.

– Derfor velger vi å være positive og finne frem til gode løsninger for våre innbyggere, sier FrPs gruppeleder Tønnes Steenersen.

De tre partiene vil sammen jobbe med å finne rom for å unngå en del av de kuttene som er foreslått i kommunedirektørens utkast.

– Vi vil komme tilbake til konkrete forslag, men vi er ikke med på store kutt på det som virkelig betyr noe for våre innbyggere, mener Gunnar Vegsgaard som er gruppeleder i Pensjonistpartiet.

Pind sier deres ønske er å legge frem et budsjett og en handlingsplan som viser hvordan de ønsker å styre kommunen.

– Vi er i opposisjon nå, men har et håp om å overta makten etter valget neste år, sier Cecilie Pind, og får støtte fra FrPs gruppeleder:

– Vi tror på Nordre Follo, og ønsker en annen kurs for kommunen enn den vi har sett fra de partiene som nå styrer i kommunen.

Tønnes Steenersen mener Nordre Follo må få til et skifte for å skape vekst, ny energi i kommunen og bedre løsninger for innbyggerne.

– Videre skal kommunen vokse med mer enn 4.000 innbyggere i løpet av de neste 20-årene så kommunen må nå legge en klar strategi for å nå toppen av NHOs Kommune-NM. I dag er kommunen først å finne helt nede på 26. plass.

– Når det gjelder budsjettprosessen så vil de som trenger hjelp og støtte fra kommunen få det, supplerer Vegsgaard.

I løpet av noen dager vil de tre partiene legge frem sitt forslag.

– Vi har mange felles tanker om hvordan vi skal gjøre Nordre Follo til en enda bedre kommune å bo i, sier Steenersen.