Vi er opprørte

Av
DEL


MeningerVi er opprørte etter å ha blitt gjort oppmerksomme på av media at kommunestyret har vedtatt dramatiske inngrep på gamle Follo barne- og ungdomsskoles tomt som ligger midt i vårt boligområde. Vedtak er gjort uten at et stort antall berørte naboer er gitt noen som helst mulighet til medvirkning, eller til å komme med innspill.

Kommunens planer omfatter omsorgsboliger, boliger til salgs i blokk, ungdomsboliger og barnehage. Foreløpig er det vedtatt i kommunestyret at boligblokka skal ha minst 5 etasjer.Prosjektrapport angående omsorgsboligene er utarbeidet av arkitekt Ola Roald, Sweco. Det legges i rapporten frem 8 ulike alternativer og merknader fra arkiteten er at de fleste alternativene - i alt 4 - karakteriseres som altfor store i forhold til bebyggelsen rundt.

Ifølge arkitetsforslagene er høyden 3 etasjer på omsorgsboligene og 2 etasjer på barnehagen.I gjeldende reguleringsplan for området gis det ingen føringer når det gjelder høyde eller utnyttelse, men den sier at bebyggelsen skal være åpen og i harmoni med omgivelsene.

Området ligger like utenfor det Ski kommune i sin sentrumsplan har definert som Sentrum, og har dermed krav om lavere utnyttelse - for å sitere arkitektrapporten.Ingenting er i dag bestemt angående høyden på bygningene, ny reguleringsplan må først lages, men ifølge notat i rapporten fra arkitekten ønsker kommunen seg høyere bygg, større utnyttelsesgrad enn det prosjektrapporten har lagt opp til.

Øker kommunen med 1 etasje på omsorgsblokkene sier arkitekten at "denne utvidelsen kan gå på bekostning av kvaliteten til prosjektet og naboene"!

Og det presiseres at det kreves nye, omfattende vurderinger.Som beboere i området - nærmeste naboer - protesterer vi mot Ski kommunes forslag om å øke bygningsmassen.

Vi vil ha nybygg som er i harmoni med omgivelsene og viser til at dette er ikke et område Ski kommune har definert som sentrum - og dermed har man krav på lavere utnyttelsesgrad.Vi utfordrer våre politikere: Vil de øke bolighøyden og utnyttelsesgraden eller vil de ta hensyn til eksisterende omgivelser og tilstrebe harmoni med omgivelsene?

Mia Granberg, Kristina S. Moberg, Anders Moberg, Andreas Wigers, Sigrid Wigers, Verona Schwabe, Espen Schwabe, Gertine Berg, Frode Andresen, Stein Rølles Ivar Simastuen, Niklas Granlund, Sigrun Rønbeck, Morten WintersIda M. Jay, Hege Hunvik og Jostein Solberg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags