– Vi er unisont enige. Nå må hallene åpnes, og lag og foreninger må være klare for en vaskedugnad

Alt ligger til rette for at idrettshallene i Nordre Follo skal kunne åpnes umiddelbart. Det fordrer imidlertid en innsats fra lagene som vil inn i hallen.