Vi går til valg på matglede og god ernæring!

Av
DEL

MeningerNordre Follo Arbeiderparti går til valg på at matglede og god ernæring skal være sentralt i kommunens tjenester. Det er mange gode grunner til det. Sunn og næringsrik mat er viktig for oss hele livet.

Mat og måltider er en positiv daglig begivenhet, som representerer mer enn inntak av næring. Det er smak, lukt, syn, samvær og opplevelse. Det er sterke tradisjoner knyttet til maten; den gir identitet og tilhørighet og ivaretar nært fellesskap med andre mennesker.

For våre eldste innbyggere er maten viktig for helse og trivsel. At man får i seg nok mat og riktig mat er viktig hvis vi skal lykkes med målet om at flest mulig eldre skal kunne bo lengst mulig hjemme. Vi er klokkeklare på at mennesker i vår omsorg ikke skal bli underernærte, enten de mottar hjemmebasert omsorg eller bor i sykehjem.

Vi er stolte av våre kommunale kjøkken på Kråkstadtunet og Solborg i Ski kommune. Sistnevnte ble kåret til årets matgledebedrift i 2017. Arbeiderpartiet vil satse på lokalprodusert mat og kommunale kjøkken til våre innbyggere som bor i sykehjem.

For eldre som bor hjemme er det viktig med sosiale arenaer som også inkluderer muligheten til å dele et måltid sammen. Ensomhet og underernæring henger ofte tett sammen. Det hjelper ikke at maten er levert på døra hvis den blir stående urørt i kjøleskapet. Derfor skal vi satse på sosiale møteplasser for eldre. Vi er glade for at kafeen på Langhus bo- og servicesenter nylig er styrket med full stilling, slik at dette kan bli en enda bedre møteplass for alle på Langhus. Seniorsentrene i Oppegård, Langhus og Ski er viktig arenaer vi vil ta vare på og utvikle.

Arbeiderpartiet vil at mat i barnehage og SFO skal være sunn, variert og næringsrik slik at barn får gode matvaner fra starten av. Vi vet at et godt og balansert kosthold forebygger livsstilssykdommer, og det er viktig å starte tidlig. Mange foreldre er opptatt av dette, og vi tar tilbakemeldingene fra dere på alvor.

Vi skal lære av de stedene som lykkes best og heve standarden i Nordre Follo. Når Arbeiderpartiet kommer i regjering i 2021 vi også innføre et gratis skolemåltid til alle elever. Dagens regjeringen prioriterer ikke dette. – Men inntil videre vil vi bygge videre på de gode løsningene som finnes lokalt, som eksempelvis skolefrokost på Haugjordet ungdomsskole.

Politikk virker og med Arbeiderpartiet i førersetet i Nordre Follo vil du ha politikere som setter mat og ernæring på dagsorden. Stem Arbeiderpartiet 9. september.

Hanne Opdan, ordførerkandidat i Nordre Follo og Tuva Moflag, eldrepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags