Sommeren er dessverre høysesong for trafikkulykker. Vårt budskap til deg er derfor: «Kjør forsiktig i sommertrafikken. Vi har ingen flere å miste».

Foreløpige tall for første halvår i år, viser 63 drepte i trafikken i Norge. Det er over dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Bare i mai omkom 21 mennesker i trafikken.

Hva som er årsaken til denne økningen, er det for tidlig å si noe sikkert om. Men ulykkene har noen fellesnevnere, som bør nevnes:

Ofrene er i hovedsak menn (8 av 14 i Viken), og flertallet av dem er godt voksne. I de fleste ulykkene er ett kjøretøy involvert, men det er også mange møteulykker. MC utgjør en uforholdsmessig stor andel av disse ulykkene.

De viktigste årsakene til trafikkulykker er: fart, rus og uoppmerksomhet. Fysiske tiltak har god effekt, spesielt når det gjelder å begrense skadeomfanget når ulykken først inntreffer. Men det aller beste er selvsagt å forhindre at ulykken skjer. Derfor er det så viktig med holdningsskapende arbeidet, som forebygger ulykker.

I det holdningsskapende arbeidet fokuserer vi ofte på barn og unge. Nå viser imidlertid ulykkesstatistikken, at mer oppmerksomhet må rettes mot de voksne førerne. Overmot og risikoadferd i trafikken er utfordringer vi ikke kan bygge oss ut av – her må det holdningsendringer til.

Derfor er vi som skriver dette innlegget med i en felles innsatsgruppe, bestående av offentlige og ideelle aktører, som jobber med trafikksikkerhet på veiene denne sommeren. Vi må ta i bruk alle gode krefter for å stoppe den negative utviklingen, slik at alle kommer seg trygt fram.

Bruk veiene våre, men husk at ingenting er viktigere enn liv og helse. God sommer!