Tilstanden på Oslofjorden er alarmerende. Forskerne beskriver det som at fjorden er i ferd med å kollapse. Tall fra Havforskningsinstituttet viser at Oslofjorden nesten er tom for fisk, og at det opprinnelige fugle- og dyrelivet er i ferd med å forsvinne.

1, 6 millioner nordmenn har Oslofjorden som sitt turmål for bading, padling, småbåter og annet sjøliv. Men nå truer forurensning, bunntråling, overfiske og søppel livet både over og under vann. Tilstanden er aller verst i vår del av Oslofjorden, nemlig i Bunnefjorden. Den en gang artsrike fjorden, inkludert en bestand av den myteomspunne håkjerringa, omtales nå av fagfolk som «permanent død», fordi oksygenet er forsvunnet.

Vi vet mye om hva som må til for å gjenopplive fjorden og tilbakeføre naturmangfoldet, men er vi villig til å gjennomføre det? MDG ønsker en lang rekke tiltak gjennomført, først og fremst et kraftig vern av Oslofjorden. Visste du at vår egen statsminister gjennom det internasjonale havpanelet har oppfordret til vern av 30 % av Norges farvann? Foreløpig er bare fem prosent av norske farvann vernet, og Oslofjorden bør være først ut på veien mot 30-prosentmålet, tilstanden tatt i betraktning.

Mange er opptatt av Oslofjorden, og noe skjer. Bare i år er det gjennomført to tiltak i Bunnefjorden som jeg er overbevist om at er steg i riktig retning. I juni representerte jeg kommunen ved åpningen av Bunnefjordens første septikanlegg for småbåter, gjennomført av PURA, det viktige vannområdesamarbeidet Nordre Follo kommune er en del av. I april viste det seg at den nye og dypere ledningen for renset vann fra Nordre Follo renseanlegg har ført til mye høyere oksygennivå i Bunnefjorden. Tiltaket har faktisk hatt større effekt enn man på forhånd hadde turt å håpe på.

Men problemene stikker dypere og mer handling må til. MDG går inn for å redusere tilførsel av mikroplast fra biltrafikk, hindre at søppel, plast og tapte fiskeredskaper havner på fjordbunnen og strendene, tilrettelegging for et utslippsfritt båtliv, etablere fredningsområder for torsk, hummer og annet sjøliv, forby bunntråling i de marine nasjonalparkene, etablere flere anlegg for septikhåndtering fra småbåter, flere vaskeanlegg for småbåter til erstatning for bruk av bunnstoff og flere tiltak for å hindre avrenning fra landbruket til vassdragene som fører ut i Oslofjorden.

Oslofjorden kan reddes, men det krever politisk vilje til å gjennomføre og betale for tiltakene som må til. Det er tiden overmoden for. For kostnadene ved å la være er mye høyere.