Jeg er mamma til fire barn i alderen 8 til 14 år. Og jeg er politiker i en skjebnetid. Andre foreldre jeg snakker med, forteller om at ungene deres har fått et mer pessimistisk forhold til framtida. Å gi ungdommen framtidstroen tilbake er en av de viktigste oppgavene for denne regjeringen.

Inngangen til en ny stortingssesjon pleier å være preget av forventing til en ny politisk høst – men i år har det vært preget av en helt annen stemning. Alvor. Krisetid. Og det faktum at verden ikke har stått overfor like store utfordringer i min levetid som nå.

Arven etter Erna

Her hjemme er ungt utenforskap en av disse enorme utfordringene. Under Erna Solbergs ledelse doblet antallet unge uføre seg. I 2013 var det 10 177 personer under 30 år som mottok uføretrygd, i 2021 var tallet 21 201. Dette er et tap for samfunnet og tap for enkeltmennesket. Arbeid er den viktigste veien ut av fattigdom, og inn i et liv med økonomisk frihet og mulighet til å forsørge seg selv. I en framtid med flere eldre og færre i yrkesaktiv alder, haster det å snu denne trenden.

Etter åtte år med høyrepolitikk står vi også igjen med et kompetansegap i arbeidslivet. Det er et enormt behov for arbeidskraft – men de som står utenfor har ikke de kvalifikasjonene som arbeidslivet etterspør. Derfor er det så viktig at en satsning på ungdommene også er en satsning på kvalifikasjoner og kompetanse. Det er nøkkelen inn i arbeidslivet, og avgjørende for å finne en god match med mulige arbeidsgivere.

Trygghet bygges stein for stein

Tro på framtida betinger en trygghet i bunn. Trygghet kan rives raskt ned, men den bygges stein for stein. Det siste året har vi lagt mange steiner oppå hverandre. Vi har gjort tannlegen billigere for unge voksne. Vi har sørget for at 150 000 unge under 30 år har begynt å spare tjenestepensjon. Vi har økt fagforeningsfradraget, og vi har fjernet den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Vi har skrotet det usosiale karensåret for folk på arbeidsavklaringspenger. Folk ble ikke friskere av fattigdom. Folk kom ikke nærmere arbeidslivet da de mistet oppfølgingen fra NAV.

Vi plukka masse fine steiner ute i Hurdal. Og vi har flere steiner igjen i samlinga vår. Men nå gjelder det å velge ut de største og viktigste først, fordi det er jobben vi gjør nå som legger grunnmuren vi trenger i møtet med usikre tider.

Vi prioriterer ungdommen

I Hurdalsplattformen har bedre samarbeid mellom arbeid, utdanning og helse vært viktig for oss. Nå leverer vi på nettopp dette. For samtidig som arbeidsministeren lanserer ungdomsgarantien i NAV, sørger kunnskapsministeren for at flere skal få læreplass og fagbrev. Dette er likevel ikke nok for ungdommene som står utenfor på grunn av helseplager. Derfor legger helseministeren også frem en opptrappingsplan for psykisk helse.

Til sammen utgjør dette en prioritering på 850 millioner kroner i årets statsbudsjett. Målet er at flere skal få den oppfølgingen de trenger for å få kvalifikasjonene de trenger for å komme inn i arbeidslivet. Ungdommen skal vite at vi har bruk for dem, og at vi tror på dem. Sånn kan vi gi dem framtidstroen tilbake.

Tuva Moflag, Arbeidspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet