Vi er glade for at denne viktige saken ble så godt mottatt av foreningene i fylket.

Fjorden reddes imidlertid ikke av resolusjoner. Bare ved en kraftinnsats på tvers av forvaltningsnivåer, med akademia, næringsliv, landbruk og frivillighet på laget, kan vi redde Oslofjorden og gjøre den til en suksesshistorie.

Oslofjorden var blant Norges mest artsrike fjorder, men slik er det dessverre ikke i dag. Fisk og blåskjell forsvinner, sjøfugler dør av underernæring og utbrudd av kjøttetende bakterier gjøre det direkte helsefarlig å bade enkelte steder.

Oslofjorden er svært syk, men den er heldigvis ikke død! Dersom vi samler alle gode krefter og drar kraftig i samme retning, kan vi redde fjorden. Høyre, som et konservativt klimaparti, vil bidra til at arbeidet for en sunnere fjord – både regionalt og lokalt – intensiveres.

Vi heier på alle de naturvernerne og organisasjonene som har mast om dette i mange år. Nå har vi ingen tid å miste. Penger, kunnskap og samarbeid er det som må til. Vi i Høyre er klare for innsats og håper det også lokalt kan settes mer fokus på dette viktige arbeidet. Her må vi alle samarbeide.

Denne viktige resolusjonen inneholder blant annet forslag om hvordan frivilligheten kan styrkes, avrenning fra landbruket kan stanses og hvordan vi kan begrense mengden kloakkutslipp i fjorden.

Høyre vil lokalt etterspørre mer informasjon om kommunens arbeid med å redusere utslipp til (Bunne-)fjorden, herunder kvaliteten på renseanlegget til Follo Ren og avløpssystemet som frakter kloakk.

Vi vil også etterspørre hvilke tiltak som gjøres for å unngå avrenning fra landbruket.

Oslofjordens utfordringer må tas på høyeste alvor. For mange av oss som bor langs fjorden, er sjø, bading og båt en viktig del av fritid og rekreasjon. Det må også fremtidige generasjonen få mulighet til å oppleve, så arbeidet med å redde Oslofjorden må trappes opp.

Vi i Høyre er klare for å gjøre vår del av jobben.

Her kan dere lese hele resolusjonen:

https://hoyre.no/viken/aktuelt/resolusjon-vi-ma-redde-oslofjorden-na/?fbclid=IwAR0JdpQZs61SmKnCuu8_MJWjQubQe33AWUHj6AnYUg3yTUwZcpEYm59JEHM