Gå til sidens hovedinnhold

Vi må ta godt vare på elevene våre gjennom sommeren og når skolene starter opp igjen!

Vi må ta godt vare på elevene våre gjennom sommerferien og når de forhåpentligvis kan komme tilbake til en ny normal skolehverdag i august!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det nærmer seg skoleslutt og det skoleåret vi legger bak oss kan ikke sammenlignes med noen tidligere skoleår. I over ett år har elevene har levd med usikkerhet om de er på «rødt» eller «gult» nivå og de som avslutter førsteklasse har aldri gått på skolen på «grønt». De har lært seg ord som kohort, spriting av hender og at noen må i karantene, enten de selv, klassekamerater eller foreldre.

Det er ingen tvil om at pandemien og smitteverntiltak har rammet barn og unge hardt. Både elever og lærere har taklet den nye hverdagen med mindre kontakt og mer usikkerhet på en imponerende måte og det fortjener de ros for! Likevel kommer ferien i år med en bismak fordi vi ikke vet hvordan det siste året har påvirket elevenes læring og vi vet ikke helt hvordan alle har det i hverdagen sin hjemme. Jeg frykter at flere elever avslutter skoleåret med kunnskapshull og med psykiske utfordringer vi ikke ser omfanget av.

Når det nye skoleåret begynner, må det viktigste fokuset, på alle klassetrinn, være at alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning når de går ut av grunnskolen. For at flest mulig skal fullføre og bestå videregående, må kunnskapshullene tettes.

Det aller viktigste blir å sikre at elever både lærer det de skal, men også at elevene som henger etter følges opp, er at elevene møter opp på skolen. Fravær er et av de første og et av de viktigste faresignalene om at en elev kanskje ikke klarer å henge med i undervisningen og at motivasjonen kan være på vei nedover. Når fraværet blir for høyt, går det utover læringen og vi vet at fravær og frafall henger tett sammen.

Elevene skal tilbake til en mer normal skolehverdag der de ikke trenger å være redd for smitte og karantene. Da mener vi at vi må gjeninnføre fraværsgrensen i videregående skole slik at elevene som er i ferd med å miste motivasjon og lærelyst blir fanget opp. De må få den oppfølgingen de trenger for å fullføre og bestå.

Det er bra at regjeringen fikk flertall for Fullføringsreformen, en reform som inneholder mange tiltak for at flere skal få et vitnemål eller fagbrev i hånden. Vi har også gjort mye for at elever skal kunne ta igjen tapt læring i pandemien. I 2020 og våren 2021 er det bevilget 170 og 160 mill. kroner for at sårbare elever skal kunne ta igjen tapt progresjon og vi har bevilget 150 mill. for å støtte digital hjemmeundervisning. Vi har bevilget 500 millioner kroner som kommunene kan bruke til å opprette nye eller til å utvide eksisterende sommerskoletilbud sommeren 2021 og i revidert nasjonalbudsjett bevilger vi 250 mill. til bruk i 2021, slik at kommunene kan intensivere innsatsen mot tapt undervisning for barn og unge. Det er avgjørende viktig at disse pengene brukes riktig, og at vi holder læringstrykket oppe når elevene er tilbake i klasserommene etter ferien.

Det er ikke bare kunnskapshullene som bekymrer når vi sender elevene ut i sommerferie. Det siste året har det meste som har vært gøy og sosialt blitt avlyst, og vi vet at hverdagen med mindre kontakt med andre og færre ting å glede seg til har gått utover mange barn og unge sin psykiske helse. Da må vi som politikere sørge for at hjelpen aldri er langt unna. Ingen skal møte en stengt dør til helsesykepleier på skolen når de trenger noen å snakke med. Derfor bevilger vi nå 30 millioner ekstra til psykisk helse i skolen.

Vi skal tilbake til en ny normal hverdag med fulle klasserom og liv i skolegården. Det viktigste vi gjør da er å tette kunnskapshullene pandemien har skapt, og gi alle barn og unge den hjelpen de trenger, når de trenger den.

Jeg ønsker alle elever en god sommerferie!

Kommentarer til denne saken