Bøndene i Follo, og resten av Akershus, er en del av denne fantastiske innsatsen for både mennesker og miljø, og de må kunne leve av arbeidet sitt også i fremtiden. Hvordan skal vi ellers kunne sikre trygg og kortreist mat?

Trygg og sikker matproduksjon er viktig i oppbyggingen av et land hvor det er godt for alle å leve. Vi har sett det siste året at matvareberedskap og gode matlagre er viktige. Norsk melk er i verdensklasse og ostene våre vinner internasjonale priser. Dette må vi ta vare på. Når landbruksarealer går ut av drift slik det har gjort de siste årene, forsterker det vår avhengighet av importert fôr og importerte matvarer. Vår unike matkultur forsvinner.

Vi ønsker at gårder i Follo, og resten av Akershus, skal fortsatt servere regionen med de fantastiske varene våre bønder er stolte av å produsere. Men høyresidens jordbrukspolitikk har vært en tragedie for Norge. Antall gårder går ned, jordbruksarealet går ned, sysselsettingen i jordbruket går ned, og produksjon av økologiske matvarer er avtakende. Vi må derfor ha en snuoperasjon. Vi må ha økt selvforsyning, sunn kortreist mat, bærekraftig produksjon uten importert kraftfôr og god dyrevelferd. Vi må sikre bøndene en lønn de kan leve av, med arbeidsforhold slik som deg og meg. Da må vi sikre robuste økonomier hvor bøndene har råd til avlastning, og orker å stå i arbeidet også i fremtiden.

Når jordbruksavtalen nå kommer til Stortinget, er det derfor tre hovedsatsinger SV vil ta initiativ til:

- Ta jorda i bruk. Vi vil foreslå tiltak som fører til at nasjonale arealressurser tas i bruk til å produsere mat.

- Fra de store til de små. Vi vil foreslå ulike tiltak som styrker inntektene til små- og mellomstore aktører, og som styrker jordbruksstrukturen og øker norsk matsikkerhet.

- Lønnsgapet skal tettes. Vi vil redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

Jordbruksarealet i Follo har sakte med sikkert gått ned de seneste årene, en trend som forsterkes av at mer og mer av matjorda legges under betong og asfalt. Med dagens politikk vil dette eskalere. Produksjonen går over fra bygder med nydelig kulturlandskap til storskala produsenter hvor dyrene spiser importert kraftfôr. Dette må stoppes, og dagens sentralisering i landbruket må snus. Akershus er et av landets største kornfylker (ca. 25% av kornarealet ligger i Nordre Follo, Ås, Vestby, Enebakk og Frogn), og har også betydelig produksjon av storfe- og sauekjøtt. Dette er viktige gårder for vår matproduksjon og viktige arbeidsplasser i vårt distrikt. Disse må vi ta vare på.

Bøndene i Follo sysselsetter mange både direkte og indirekte i næringsmiddelindustrien, og disse arbeidsplassene må vi ta vare på. Uten bonden mister vi for mange arbeidsplasser. Vi må derfor sikre bøndene en reell inntektsøkning og en finansieringsmodell for fremtiden, slik at man tør å satse videre. SV vil være med bonden på dette. Vi må få moderne fjøs som er bra for folk og dyr, på både de store og de små brukene. Bøndene må kunne leve av å produsere mat.

Framtidas bønder trenger signaler fra oss på at de er ønsket med på laget videre for gode lokalsamfunn. Vi vil gi bøndene et løft nå, for å sikre at det finnes bønder hos oss også i framtida. Ny kurs i jordbrukspolitikken er nødvendig og på overtid. SV støtter bøndene i årets landbruksoppgjør.

Kirsti Bergstø og Haitham El-noush - 1. og 2. Stortingskandidat for SV i Akershus valgkrets