Vi tar det svært alvorlig

Av
DEL

MeningerI etterkant av hvert lokalvalg tilbyr KS Folkevalgtprogrammet til alle kommuner og fylkeskommuner i Norge. Målet med programmet er å styrke de folkevalgtes motivasjon, bidra til god rolleforståelse og trygghet i oppgavene som står foran dem som lokalpolitikere. Forrige uke var vi på besøk i Nordre Follo kommunestyre.

Vi tar det svært alvorlig når vi får tilbakemeldinger om at innholdet i Folkevalgtprogrammet har blitt oppfattet på en slik måte som en av deltakerne ga uttrykk for i Østlandets Blad 4. mars. Det er beklagelig at enkelte oppfattet at det ble gitt feil informasjon om en enkeltsak. Vi har i etterkant av samlingen hatt dialog med både kommunen og de som ledet samlingen i Nordre Follo. Vi har også allerede avtalt et møte med ordføreren og kommunedirektøren for å diskutere hva som skjedde under samlingen, og sikre at forberedelsene til oppfølgings-samlingen blir god.

Folkevalgtprogrammet handler om å skape økt bevissthet og kunnskap om ansvar, roller og dilemmaer for lokalt folkevalgte. Det gjør vi gjennom innledninger, samtaler og prosesser mellom de folkevalgte i kommunene vi besøker. Det er ofte stort engasjement og mange innspill fra deltagerne. Det ønsker vi velkommen. Det er ikke et kurs om lov og rett. Derimot vektlegger vi at de folkevalgte skal samtale om hva som er lurt og klokt å gjøre i sin kommune.

Flere sammenslåtte kommuner opplever at det er store forskjeller i kultur når de skal bli til en kommune, slik er det også i Nordre Follo. Lokalpolitikerne ønsket å diskutere samspill og «spilleregler».

Vi er veldig glade for at vi får mulighet til å komme tilbake til Nordre Follo for å ha en oppfølgingsdag. Hele 13 000 personer har deltatt på lignende samlinger gjennom dette programmet over hele Norge. Over 90 prosent av deltakerne oppgir at programmet er relevant, nyttig og lærerikt. Vårt mål er at de folkevalgte i Nordre Follo etter neste samling også vil sitte igjen med den opplevelsen.

Dag Henrik Sandbakken, prosjektleder KS Folkevalgtprogram,

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags