Trygve Roll-Hansen, Ås mener i (ØB 13. juli) at vi bør satse på elbusser istedenfor Follobanen, Fornebubanen og Ringeriksbanen.

Les også

Follo-, Fornebu- og Ringeriksbanen skaper mer ulikhet

Han har rett i at banebygging er dyrt. Men det er veibygging også, f.eks. 17 milliarder (foreløpig) for motorveistrekningen mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum, 4,4 km. Og selv om Follobanen og Forenbubanen er blitt dyrere, mener jeg de forsvarer sin plass: Skinnefaktoren.

Folk flest foretrekker som regel banen der den finnes. Dette er åpenbart mellom f.eks. Ski og Oslo. Her går det allerede flere busser (i tillegg til avviksbussene i disse buss-for-tog-tider): Buss 521 til Tusenfryd eller 520 til Vinterbro og buss 505 videre, eller buss 515 til Ryen (og T-bane videre hvis en skal videre). Alt nå foretrekker folk flest tog mellom Ski og Oslo, og det blir desto mer tilfelle når Follobanen åpner.

På slike strekninger er toget langt mer konkurransedyktig overfor biler enn bussen er – også når bussen har kollektivfelt mesteparten av veien, som på Mosseveien.

Skinnegående transport har større kapasitet. Flere steder, særlig på Oslo S, ser vi hvordan en sliter med å få plass til avviksbussene, enda trafikken nå i fellesferien er langt mindre enn ellers.

Dette er enda mer åpenbart for godstransporten, hvor ett godstog kan erstatte 24 trailere.

Det store Under: Siden Follobanen og Fornebubanen legges i tunnel, forsvinner omtrent alt som heter støy. Vegvesenet er derimot svært skeptisk til biltunneler og lokk, og de krever som regel en vei i dagen som reserve. Elbusser støyer riktignok mindre enn eksosbusser, men forskjellen er liten når farten kommer særlig over 50 km/t. Da komme rmesteparten av støyen fra dekkene.

Derimot bør Nye Veiers prosjekt Ringeriksbanen/E16-motorveien sløyfes, bl.a. fordi det vil pløye en diger korridor gjennom våtmarker som Norge, ifølge Ramsar-konvensjonen, har forpliktet seg til å verne. Bergensbanen bør heller forkortes med en Nittedalsbane, og E16 bør nedskaleres i forhold til den enorme motorveien som er planlagt.