Hele skolen danset - ØB strømmet direkte - dansen starter etter 17 minutter.